MZKIHI-logo МЗКИХИ
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Добредојдовте на

МЗКИХИ


Едукативно


ПРЕ-ХОСПИТАЛЕН ТРЕТМАН И ТРАНСПОРТ НА ИЗГОРЕНИЦИ

Др. Маре Стевковска mr.sciУниверзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св. Наум Охридски”Скопје, Македонија

Изгореницa е оштетување на кожата и другите ткива со:

 • топлина
 • хемикалии
 • електрична струја
 • сончева светлина
 • радијација
izgorenica-1

Прв степен
Црвенило
Оток
Умерена болка

izgorenica-2

Втор степен
Меури
Оштетена црвена кожа
Оток
Силна болка

izgorenica-3

Трети степен
помалку болни
поголемо оштетување
оштетување на нервни завршетоци

izgorenica-4

Четврти степен
Оштетување на други ткива освен кожата
Тетиви
Мускули
Коски

Вкупна телесна површина - TBSA (Total Body Surface Area)

pravila

Пре-хоспитален третман за изгореници ТБСА<10%

tretman na izgorenica

Отстранете ги прстените и другиот накит од регијата на изгореницата.

Облеката може да содржи топлина и треба да се отстрани што поскоро брзо и нежно пред да отече регијата.

Ефективно ладење на изгореницата со ладна вода (не со ледена вода и мраз)

ladenje
 • Во првите 20 минути од повредата
 • Имерзија во ладна вода (15° С) во трање до 20 минути
 • Иригација со протечна ладна вода (15° С) во трање до 20 минути

Која е користа од ладењето на изгорениците со ладна вода ?

 • Се стопира процесот кај изгореницата
 • Се намалува болката
 • Се намалува едемот
 • Чистење на раната

Стандарден протокол за хемиска изгореница

 • Иригација во тек на 20 минути
 • Лади, ја растворува и ја отстранува хемикалијата
meuri

НЕ ГИ ОТВАРАЈТЕ БУЛИТЕ/МЕУРИТЕ

machkanje

ДОДАДЕТЕ АНТИБИОТСКА КРЕМА
Не ставајте спреј или масло
Бидејќи тие ја заробуваат топлината

zavoj

СУВА ГАЗА Нанесете суви, стерилни/чисти гази или ВЛАЖНИ при ТБСА <10 %
Одбегнувајте влажни при ТБСА >10% бидејќи се губи топлината во тек на транспортот

zavoj

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА БОЛКАТА СЕ ДАВААТ АНАЛГЕТИЦИ

Идеална покривка за прва помош кај изгорениците е кујнската фолија

zavoj
zavoj
 • Се смета дека ја намалува болката
 • Таа овозможува чиста средина – превенира инфекција
 • Спречува залепување за изгореницата (овозможува влажна средина)
 • Мора да се внимава да не се обмотува повредата цврсто туку да се покрие лабаво
 • Изгорениците може да се ладат по поставување на фолијата
 • Претпазливо кај хемиски изгореници како некои киселини, бази и растворувачи може да реагираат со фолијата и да ја разградат

КОГА Е ПОТРЕБНА СТУЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ?

Ако вториот степен на изгореници се поголеми од 7,6 см во дијаметар
Ако првиот и вториот степен на изгореници зафаќаат:

 • Шаки
 • Стопала
 • Лице
 • Препони
 • Задник
 • Големи зглобови
zavoj

Електрична струја
Сомнение за инхалациона повреда

ПРЕ-ХОСПИТАЛЕН ТРЕТМАН КАЈ ГОЛЕМИ ИЗГОРЕНИЦИ

Отстранете му ги алиштата, но залепените не ги отстранувајте!

СМРТТА НА МЕСТОТО НА ПОВРЕДАТА ПОТЕКНУВА ОД ИНХАЛАЦИЈА НА ГАСОВИ ИЛИ ЧАД

Важен податок е дека пациент со изгореница многу ретко ќе почине веднаш како резултат на самата изгореница

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ЗА МОЖНА ИНХАЛАЦИОНА ПОВРЕДА

zavoj
 • Темен спутум/мукус
 • Губење глас или рапав
 • Кашлање и тахипнеа
 • Гласно дишење со стридор или позитивен аускултаторен наод
 • Променето ниво на свесност / летаргија
 • Влошување на зарипнатоста
 • Кардиореспираторен арест

ОТСТРАНЕТЕ ГО НАКИТОТ, КАИШОТ И ДРУГИТЕ НЕШТА КОИ МОЖЕ ДА СТЕГААТ

ПОКРИЈТЕ ЈА ИЗГОРЕНАТА РЕГИЈА -Основната причина за смрт кај изгорениците е ИНФЕКЦИЈА
Затоа изгорениците треба да се покријат со стерилни/чисти преврски/ чиста облека

НЕ ГИ ПОТОПУВАЈТЕ ГОЛЕМИТЕ ТЕШКИ ИЗГОРЕНИЦИ ВО ЛАДНА ВОДА И НЕ СТАВАЈТЕ ВЛАЖНИ ГАЗИ КАЈ ГОЛЕМИТЕ ИЗГОРЕНИЦИ

ЕЛЕВАЦИЈА НА ИЗГОРЕНАТА РЕГИЈА
Подигнете ја раната над нивото на срцето, ако е можно

zavoj

ЗАТОПЛЕТЕ ГО ПОВРЕДЕНИОТ

ДВЕ ГОЛЕМИ ИНТРАВЕНСКИ ЛИНИИ
за изотонични кристалоиди

ИВ АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПИЈАТИ
изгорениците се екстремно болни

ИЗГОРЕНИЦА ОД ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

zavoj
 • Не ја допирајте личноста додека е сеуште во контакт со струја
 • Исклучете ја струјата
 • Оттргнете ја личноста од изворот на струја
zavoj
 • Проверете дали жртвата одговара и е свесна, дали дише
 • Спроведете реанимација – вештачко дишење и масажа на срце

ТРАНСПОРТОТ ДО ЦЕНТРИТЕ ЗА ИЗГОРЕНИЦИ ТРЕБА ДА БИДЕ ПО ПРЕТХОДНО ДОБИЕНО ОДОБРУВАЊЕ

zavoj
 • Центрите за изгореници имаат ограничен број на кревети
 • Пациентите со изгореници имаат тенденција кон продолжено време на лекување и опоравување

ПРЕ-ХОСПИТАЛНИОТ ТРЕМАН Е ФОКУСИРАН КОН

 1. Отстранување на накит, ремен, облека
 2. Стопирање на процесот кај изгореницата
 3. Превенција на инфекција
 4. Заштита на дишните патишта
 5. Одржување на хомеостазата (затоплување, ИВ линии со кристалоиди)
 6. Контрола на болка

КЛУЧНИ ТОЧКИ ВО ПРЕ-ХОСПИТАЛНИОТ ТРЕТМАН НА ИЗГОРЕНИЦИТЕ

 • Иницијалната прва помош може да влијае на крајниот козметски резултат
 • Една од најглавната постапка при првата помош е ладењето со вода
 • Едноставни преврски се доволни
 • Асептична техника треба да се употребува при преврзувањето
 • При било какво двоумење треба да се побара помош од одделот за изгореници или одделот за пластична хирургија