MZKIHI-logo МЗКИХИ
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Добредојдовте на

МЗКИХИ


Едукативно


УЛОГАТА НА ПРОБИОТИЦИТЕ ВО ПРЕВЕНЦИЈА НА КЛОСТРИДИУМ ДИФИЦИЛЕ ИНФЕКЦИЈА КАЈ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ

Е. Трајковска-Докич, К. Поповска, А. Блажевска