MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

За МЗКИХИ


MZKIHI-logo

- Основано во 2004 година

- Членови од сите профили на медицински кадар
(микробиолози, епидемиолози, клинички доктори, сестри и лаборанти)

- Најголем број од членовите се дел од интрахоспиталните тимови во здравствените установи

- Здружението брои 75 членови

IFIC-logo

Меѓународно учество на МЗКИХИ


2004-Porech

Од 2004 година, Пореч - МЗКИХИ е членка на IFIC ,,International Federation of Infection Control"

Учество на Конгреси на IFIC

  • Истамбул, 2005
  • Будимпешта, 2007
  • Литванија, 2009

Едукативни работилници – TAIEX

  • Загреб, 2007
  • Софија, 2008

Учество на ЕАCID ,,Eurasia Congress of Infectious Diseases"

  • Тирана, 2013

Нашите Членови


Katja Popovska

проф. д-р Поповска Каќа
Претседател

Јуле Петковска

Медицинска Сестра Јуле Петковска
Член на управен одбор

Bozhica Blazhevska

Спец. мед. лабор. аналитичар Божица Блажевска
Член на управен одбор

Urime

д-р на науки по Јавно Здравје, Уриме Демири-Шаипи
Член на управен одбор

Branka Petrovska

спец. д-р по микробиологија Петровска Бранка
Член на управен одбор

Vesna Gerasimovska

проф. д-р Герасимовска Весна
Член на управен одбор