MZKIHI-logo
MK EN
Македонско здружение за контрола на интрахоспитални инфекции

Контакт информации


Маил на здружението:
mzk_ihi@yahoo.com

Маил на претседателот на здружението: katja.popovska@t-home.mk

Адреса: Ул. “Водњанска” 17
1000 Скопје, Р. Македонија

Следете не на Фејсбук и Твитер:


Контакт информации за членовите


 • Проф. д–р Поповска Каќа – Микробиолог, Институт за микробиологија, Медицински факултет, Скопје УКИМ
  katja.popovska@t-home.mk
 • Асс. д–р Уриме Демири-Шаипи – Универзитет "Мајка Тереза", Скопје
  urimedsh@hotmail.com
 • Спец. д–р Петровска Бранка – Институт за јавно здравје, Скопје
  branka.petrovska@yahoo.com
 • Проф. д–р Герасимовска Весна – Универзитетска клиника за нефрологија, Скопје УКИМ
  v.gerasimovska@yahoo.com
 • Спец. мед. лабор. аналитичар Божица Блажевска - Институт за микробиологија, Медицински Факултет, Скопје УКИМ
  bozica.blazevska@hotmail.com
 • Медицинска сестра Јуле Петковска - Институт за Ренгенологија, Медицински Факултет, Скопје УКИМ
  julepetkovska.jp@gmail.com